Ejerpligtig

Ejerpligtig udvendig vedligehold af privat indsatte vinduer mv.

Bestyrelsen har besluttet at oprette et register over udvendige ferieboligændringer, der er foretaget efter ejerens ønske, fx om isætning af et badeværelsesvindue. Foreningens vedtægter, stk. 21, fastslår at vedligeholdelsen af sådanne ændringer skal ske efter foreningens sædvanlige retningslinjer, men for ejerens regning. Vedligeholdelsespligten overgår i forbindelse med ejerskifte naturligvis til den nye ejer. Registret, som er tilgængelig herunder, gør det muligt for nuværende og fremtidige ejere af en feriebolig i Klintholm Marinapark at se hvilken udvendige vedligeholdelsespligt, der påhviler dem.

Registret vil med jævne mellemrum blive opdateret med de seneste vedligeholdelsespligtige udvendige ændringer, som ejer har ansøgt om og foretaget efter bestyrelsens godkendelse. Da oplysningerne skal tilføjes manuelt, må en vis forsinkelse i registreringen påregnes.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 25. september 2021, pkt. 4 blev det vedtaget, at lister over allerede foretagne ændringer af den nævnte karakter skulle sendes til hver enkelt berørt ejer i form af en erklæring. Med erklæringen blev hver enkelt ejer gjort bekendt med den særlige udvendige vedligeholdelsespligt, der påhviler vedkommende ejer. Desuden er ejeren blevet opfordret til at anerkende dette med sin underskrift.

I forbindelse med registrets etablering er dette bragt up-to-date, ved som det første at registrere disse erklæringer. Som det fremgår af registret, er enkelte erklæringer ikke underskrevet. Der forekommer også overstregninger af enkelte tekstpassager. En manglende underskrift eller en overstregning af en tekstpassage ændrer dog ikke på det forhold, at vedligeholdelsen af en privat foretagen ændring  påhviler den til enhver tid værende ejer af den lejlighed, hvor ændringen er sket. Også i den situation, hvor en ejer er uenig med bestyrelsen om ansvarsfordelingen, er det ejerens ansvar loyalt at oplyse en eventuel ny ejer om de forpligtelser, som bestyrelsen anser for knyttet til ejerens lejlighed.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

56

57

58

59

60

61

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81